Item Price

#Item NameHSNGSTPrice
1AMRITO 1 Lit.380818 1186.60
2AMRITO 100 ml380818 172.50
3AMRITO 25 ml380818 55.90
4AMRITO 250 ml380818 353.90
5AMRITO 50 ml380818 90.50
6AMRITO 500 ml380818 670.80
7AMRITO DOUBLE 20ml380818 56.70
8AMRITO DOUBLE 50ml380818 127.80
9BACKTRINASH 20gm380818 38.50
10BHOOMI GOLD3105905 165
11BHOOMI RAKCHAK 1kg31055 130.60
12BHOOMI SHAKTI 40kg (Manure)31055 520
13BINA-S 100 ml380818 478.80
14BINA-S 20ml380818 131.50
15BINA-S 50ml380818 259.60
16BINA-S 5ml380818 40.70
17BOOM (All Crop Special) 100ml380818 88
18BOOM (All Crop Special) 250ml380818 158
19BOOM (Potato Special) 100ml380818 101.70
20BOOM (Potato Special) 1Lit380818 510.60
21BOOM (Potato Special) 250ml380818 186.50
22BOOM (Potato Special) 500ml380818 305.80
23BORO KING (H) 1kg283318 220.80
24BORO KING (L) 1kg283318 90.60
25CHAMAK 100gm380818 88.80
26CHAMAK 1kg380818 690.80
27CHAMAK 250gm380818 188.90
28CHAMAK 25kg Dram380818 11925
29CHAMAK 30kg Dram380818 12385
30CHAMAK 500gm380818 350.80
31CHAMAK 50gm380818 50.90
32example-112125 110
33example-212125 220
34FLOWER+ 100ml380818 43.80
35FLOWER+ 1Lit380818 248.90
36FLOWER+ 250ml380818 89.70
37FLOWER+ 500ml380818 140.60
38FLY KING 100ml380818 175.30
39FLY KING 40ml380818 86.70
40FUN CURE 100gm380818 84.60
41FUN CURE 250gm380818 170.80
42HUMIC SUPER 100ml380818 38.40
43HUMIC SUPER 1Lit380818 210.80
44HUMIC SUPER 250ml380818 73.70
45HUMIC SUPER 500ml380818 125.60
46KARISHMA 100ml31055 38.90
47KARISHMA 1Lit31055 230.70
48KARISHMA 250ml31055 72.40
49KARISHMA 500ml31055 130.90
50KRISHAN BORON 100gm283312 55.70
51KRISHAN BORON 1kg283312 370.70
52KRISHAN BORON 250gm283312 107.80
53KRISHAN BORON 500gm283312 198.70
54Krishan Mag283318 38.70
55KRISHAN SHAKTI 100ml380818 42.90
56KRISHAN SHAKTI 1Lit380818 275.60
57KRISHAN SHAKTI 250ml380818 77.70
58KRISHAN SHAKTI 500ml380818 149.90
59Krishi Aadhar (H)283312 94.50
60Krishi Aadhar (L)283318 58.80
61KRISHI AMRIT 1kg283318 68.70
62KRISHI AMRIT 5kg283312 238
63Nano Chomok310100995 35
64SHAINY BALLS 1kg310518 172.60
65SHAINY SULFO ZYME 10kg31055 580.70
66SHAINY SULFO ZYME 1kg31055 47.80
67SHAINY SULFO ZYME 50kg31055 2095
68SHAINY SULFO ZYME 5kg31055 175.70
69SHAN5 5ml380818 35.50
70SILICO PLUS 100ml380818 98.70
71SILICO PLUS 25ml380818 32.90
72SILICO PLUS 50ml380818 55.80
73SILICO PLUS 5ml380818 8.50
74SULFO POWER 100ml25035 32.80
75SULFO POWER 1Lit25035 150.70
76SULFO POWER 250ml25035 50.90
77SULFO POWER 500ml25035 85.60
78WET SPREAD 100mL380818 28.90
79WET SPREAD 1Lit380818 122.50
80WET SPREAD 250mL380818 40.80
81WET SPREAD 500mL380818 72.50